2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulunda Fakültemiz Bölümlerinde Okutulacak Dersler

Bölümü

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

Dersi Verecek Öğretim Üyesi

İstatistik

MAT-101

Genel Matematik-I

4

0

0

8

Prof. Dr. Ercan ALTINIŞIK

İstatistik

MAT-102

Genel Matematik-II

4

0

0

6

Prof. Dr. Çetin VURAL

İstatistik

İST-101

Olasılık-I

3

0

0

8

Dr. Öğr. Üyesi Jale BALIBEYOĞLU

İstatistik

İST-203

Algorithm Design

2

0

0

4

Prof. Dr. İhsan ALP

İstatistik

İST-204

C Programming

3

0

0

5

Prof. Dr. İhsan ALP

İstatistik

İST-303

Optimizasyon Teknikleri-I

4

0

0

7

Prof. Dr. Hasan BAL

İstatistik

İST-304

İstatistiksel Deney Tasarımı-I

4

0

0

6

Prof. Dr. Hülya BAYRAK

İstatistik

İST-305

Simulation Techniques

4

0

0

6

Doç. Dr. Hasan ÖRKCÜ

İstatistik

İST-321

Yöneylem Araştırması-II

3

0

0

5

Doç. Dr. Hasan ÖRKCÜ

İstatistik

İST-403

Parametre Dışı İstatistik

4

0

0

5

Prof. Dr. Hamza GAMGAM

Matematik

MAT-109

Genel Matematik I

4

2

0

6

Doç. Dr. Esra KIR ARPAT

Matematik

MAT-110

Genel Matematik II

4

2

0

6

Doç. Dr. Esra KIR ARPAT

Matematik

MAT-201

Cebir I

2

2

0

5

Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

Matematik

MAT-202

Cebir II

2

2

0

6

Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

Matematik

MAT-301

Sayılar Teorisi

3

2

0

5

Doç. Dr. Aynur ARIKAN

Matematik

MAT-302

Soyut Cebir

3

2

0

5

Doç. Dr. Aynur ARIKAN

Matematik

MAT-319

Genel Topoloji I

3

2

0

6

Prof. Dr. Hakan EFE

Matematik

MAT-320

Genel Topoloji II

3

2

0

6

Prof. Dr. A. Duran TÜRKOĞLU

Matematik

MAT-413

Fark Denklemlerine Giriş I

3

0

0

5

Doç. Dr. Mustafa Fahri AKTAŞ

Matematik

MAT-430

Topoloji

3

0

0

5

Prof. Dr. A. Duran TÜRKOĞLU

Matematik

MAT-432

Topolojiden Seçme Konular

3

0

0

5

Prof. Dr. Çetin VURAL

Matematik

FİZ-161

Genel Fizik-I

4

2

0

4

Prof. Dr. Hakan ÇİFTÇİ

Matematik

FİZ-162

Genel Fizik-II

3

0

0

4

Prof. Dr. Hakan ÇİFTÇİ

Fizik

FİZ-105

Fizik-I

4

2

0

6

Doç. Dr. Perihan DURMUŞ

Fizik

FİZ-106

Fizik-II

4

2

0

6

Doç. Dr. Perihan DURMUŞ

Fizik

FİZ-201

Fizikte Matematiksel Yöntemler-I

4

0

0

6

Prof. Dr. M. Kemal ÖZTÜRK

Kimya

KİM 207

Organik Kimyaya Giriş

2

0

0

3

Prof. Dr. Ali DİŞLİ

Doç. Dr. Serkan YAVUZ

Kimya

KIM 206

Organik Kimya I

4

0

0

6

Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR

Doç. Dr. Serkan YAVUZ

Kimya

KİM 305

Organik Kimya II

4

0

0

6

Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR

Prof. Dr. Aliye ALTUNDAŞ

Kimya

KİM 258

Fizikokimyaya Giriş

3

0

0

3

Prof. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK

Kimya

KİM 301

Fizikokimya I

4

0

0

7

Prof. Dr. Gülsen ASMAN

Kimya

KİM 302

Fizikokimya II

4

0

0

7

Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU

Kimya

KIM 201

Analitik Kimya I

4

0

0

7

Prof. Dr. Orhan ACAR

Kimya

KİM 202

Analitik Kimya II

4

0

0

7

Doç. Dr. Halit ARSLAN

Kimya

KİM 203

Anorganik Kimya I

4

0

0

6

Prof. Dr. Nurcan KARACAN

Prof. Dr. Nurşen SARI

Kimya

KIM 204

Anorganik Kimya II

4

0

0

6

Prof. Dr. Nurcan KARACAN

Doç. Dr. Ayla BALABAN GÜNDÜZALP

Kimya

KİM 303

Biyokimya I

4

0

0

6

Doç. Dr. Servet ÇETE

Kimya

KİM 308

Biyokimya II

4

0

0

6

Doç. Dr. Servet ÇETE

Kimya

FİZ-101

Genel Fizik I

4

0

0

5

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK

Kimya

FİZ-102

Genel Fizik II

4

0

0

6

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK

Kimya

MAT-109

Genel Matematik I

4

0

0

5

Doç. Dr. Fatma TOKMAK FEN

Kimya

MAT-110

Genel Matematik II

4

0

0

5

Arş. Gör. Dr. Şule YÜKSEL GÜNGÖR