28.12.2017 Tarihli Fen Fakültesi Öğretim Elemanı Alımı Sonucu - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Duyurular

28.12.2017 tarihli Araştırma Görevlisi Alımı İlanı Kesin Sonuç Listesi

Sınav sonucu başarılı olan asil adayların aşağıda yer alan belgeler ile birlikte sonuç açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Personel İşleri Birimine aşağıda belirtilen belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağırılır.

 

Kesin Sonuç Listesi  için ilgili Bölüm / Anabilim Dalı adı üzerine tıklayınız.

ANALİTİK KİMYA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SONUCU

 

İstenilen Belgeler:

 

1Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

 

2Adli Sicil Belgesi

                   

3.  İkametgah

 

4.  4 Adet Resim

 

5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)

 

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) Forma ulaşmak için..  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır  daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır)