28.12.2018 Tarihli Öğretim Elemanı Alımı Sonuçlarına Göre Atamaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Duyurular

 

28.12.2018 tarihli öğretim elemanı alımı sonuçlarına göre atamaya hak kazanan adaylar sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içinde Gazi Üniversitesi Gazi Fen Fakültesi Personel İşleri Birimine aşağıda açıklanan belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Önemli

 Atamaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde başvuru yapmazsa, yerine yedek aday çağrılacaktır.

Açıktan atamada istenen evraklar

  -Vukuatlı Nufus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

 - Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü “Devlet veya Özel” Hastanelerden Heyet Raporu)

 -4 adet Resim

-İkemetgah

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*( Bilgisayar ortamında tek sayfa olarak doldurunuz.)

* İlgili form http://personel.gazi.edu.tr/posts/view/title/diger-formlar-187632?siteUri=personel  linkinden temin edilebilir.