Akademik Birim ve Kurul Komisyon Yapılanması - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Akademik Birim ve Kurul Komisyon Yapılanması

 

EĞİTİM / DIŞ İLİŞKİLER ÇALIŞMA EKİBİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Başkan

 

Üye

Prof. Dr. Gülsen ASMAN

Kimya Bölümü

Üye

Prof. Dr. Leyla AÇIK

Biyoloji Bölümü

Üye

Prof. Dr. H. Hasan ÖRKÇÜ

İstatistik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU

Biyoloji Bölümü

Üye

Prof. Dr. Aliye ALTUNDAŞ

Kimya Bölümü

Üye

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN

Fizik Bölümü

Üye

Doç. Dr. Aytekin Bayram ÇIBIK

Matematik Bölümü

 

DANIŞMA KURULU

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Üye

Onur CANSEVER

Alpet Kimya

Üye

Doç. Dr. Figen KANGALGİL

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Tarık PATIHAN

Biyologlar Dayanışma Derneği Başkanı

Üye

Doç. Dr. Tevfik Raci SERTBAKAN

Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Atilla TERZİ

TÜİK, İstatistikçi

Üye

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER

Çukurova Üniv. Öğretim Üyesi

Üye

Kazım CANYURT

Özel Sektör

Üye

Dr. Seyit Ahmet ATEŞ

Sağlık Bakanlığı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nursel ÇETİN

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Senem ŞEN

Özel Sektör

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Başkan

 

 

Üye

Prof. Dr. Yasemin ÇİFTÇİ

Fizik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Selma SEVEN ÇALIŞKAN

Biyoloji Bölümü

Üye

Prof. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

Matematik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKKAN

Kimya Bölümü

Üye

Doç. Dr. Meltem EKİZ

İstatistik Bölümü

 

İÇ KONTROL BİRİM ÇALIŞMA GRUBU

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Başkan

 

 

Üye

Prof. Dr. Gülsen ASMAN

Kimya Bölümü

Üye

Prof. Dr. Hülya BAYRAK

İstatistik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Ümmühan ÖZMEN ÖZDEMİR

Kimya Bölümü

Üye

Prof. Dr. Yasemin ÇİFTÇİ

Fizik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Aliye ALTUNDAŞ

Kimya Bölümü

Üye

Prof. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

Matematik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Şule ÇOŞKUN CEVHER

Biyoloji Bölümü

Üye

Prof. Dr. Bülent ÇELİK

İstatistik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Hatice Gül İNCE İLARSLAN

Matematik Bölümü

Üye

Doç. Dr. Yasemin ŞAFAK ASAR

Fizik Bölümü

Üye

Doç. Dr. Esra PER

Biyoloji Bölümü

 

KALİTE ÇALIŞMA EKİBİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Sorumlu

Dekan Yardımcısı

 

 

Ekip Başkanı

Prof. Dr. Hülya BAYRAK

İstatistik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Mustafa Fahri AKTAŞ

Matematik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Fikri GÖKPINAR

İstatistik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Hakkı TAŞTAN

Biyoloji Bölümü

Üye

Prof. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU

Kimya Bölümü

Üye

Doç. Dr. Yasemin ŞAFAK ASAR

Fizik Bölümü

Veri Derlemeden Sorumlu Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Emre KOÇAK

İstatistik Bölümü

Sekreterya

Hüseyin AYDIN

Fakülte Sekreteri

 

RİSK ÇALIŞMA EKİBİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Başkan

 

Üye

Prof. Dr. Ümmühan ÖZDEMİR ÖZMEN

Kimya Bölümü

Üye

Prof. Dr. Meral EBEGİL

İstatistik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Meryem KAYA

Matematik Bölümü

Üye

Doç. Dr. Esra PER

Biyoloji Bölümü

Üye

Doç. Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR

Fizik Bölümü

Sekreterya

Hüseyin AYDIN

Fakülte Sekreteri

İdari personel

Çiğdem BARLAK

Personel İşleri Bürosu

ARGE ÇALIŞMA EKİBİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Başkan

Prof. Dr. Suat KIYAK

Fen Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR

Fizik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Şule COŞKUN CEVHER

Biyoloji Bölümü

Üye

Prof. Dr. Hatice Gül İNCE İLARSLAN

Matematik Bölümü

Üye

Prof. Dr. İhsan ALP

İstatistik Bölümü

Üye

Doç. Dr. Gökhan DEMİREL

Kimya Bölümü