Bölüm Başkanlıkları

 

                                                                                                BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

                                                                                                

Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI  

 

 

                                                       

Prof. Dr. Murat EKİCİ                                                                 Doç. Dr. Selma Seven ÇALIŞKAN

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                              BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

           

                           Prof. Dr. Belma ASLIM                                                      Prof. Dr. Hayri DUMAN                                                           Prof. Dr. Zekiye SULUDERE

                   BİYOTEKNOLOJİ A.B.D.BAŞKANI                                              BOTANİK  A.B.D BAŞKANI                                                           EKOLOJİ A.B.D BAŞKANI

                 Prof. Dr. Yusuf KALENDER                                                      Prof. Dr. Fatma ÜNAL                                                               Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ     

           GENEL BİYOLOJİ A.B.D.BAŞKANI                                    MOLEKÜLER BİY. VE GEN. A.B.D BAŞKANI                                     ZOOLOJİ A.B.D.BAŞKANI 

                   Prof. Dr. Murat EKİCİ

                      BOTANİK A.B.D BAŞKANI 

--------------------------------------------------------------------------------

          

                                                                                                      FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

                                                                                                  

Prof. Dr. Ziya MERDAN

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI 

                                                         

Doç. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ                                        Doç.Dr.Şükrü ÇAVDAR 

   FİZİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI             FİZİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI    

                                                                              

                                Prof. Dr. Abdullah GÜNEN                                                          Prof. Dr. Gökay UĞUR                                                          Prof. Dr. Hakan ÇİFTÇİ

GENEL FİZİK A.B.D.BAŞKANI                                                     İSTATİSTİK FİZİK A.B.D.BAŞKANI                                         MATEMATİKSEL FİZİK A.B.D.BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

                  Prof. Dr. Şeref OKUDUCU                                                                                  Prof.Dr. Selim ACAR                                                             Prof. Dr. Pervin ARIKAN

               NÜKLEER FİZİK A.B.D.BAŞKANI                                                                       PLAZMA FİZİĞİ A.B.D BAŞKANI                                YÜKSEK ENERJİ VE PARÇACIK FİZİĞİ A.B.D BŞK. V.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Şemsettin ALTINDAL                                                                            Prof. Dr. Şenay YURDAKUL

YOĞUN MADDE FİZİĞİ A.B.D.BAŞKANI                                                           ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ A.B.D.BAŞKANI

 

    --------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                    İSTATİSTİK  BÖLÜM  BAŞKANLIĞI 

                                                                                               

Prof.Dr.Hasan BAL         

İSTATİSTİK  BÖLÜM BAŞKANI 

                                                     

       Doç.Dr.Meral EBEGİL                              Doç.Dr.H.Hasan ÖRKÇÜ

    İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                          İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI    

              Prof. Dr. Hamza GAMGAM                                    Prof. Dr. M.Akif BAKIR                                             Prof. Dr. Hasan BAL

 UYGULAMALI İSTATİSTİK  A.B.D BAŞKANI                  İSTATİSTİK TEORİSİ  A.B.D.BAŞKANI                        YÖNEYLEM ARAŞTIRMA A.B.D.BAŞKANI

                                                                            

                   Doç. DR. Hülya OLMUŞ                                         Prof.Dr.İhsan ALP                                                           Doç.Dr. Meral EBEGİL

OLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK SÜREÇLERİ  A.B.D.BAŞKANI         İSTATİS. BİLGİ  SİSTEMLERİ A.B.D. BAŞKANI               RİSK  ANALİZİ  A.B.D.BAŞKANI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

                                                                                                     

Prof. Dr. Ali DİŞLİ  

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI 

                                                                                                             

                                            Prof. Dr. Nurşen SARI                                                                                                                     Doç. Dr. Hayrettin TÜMTÜRK                                     

                KİMYA BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                                                                      KİMYA BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                  

                       Prof. Dr. Nurcan KARACAN                                   Prof. Dr.Halil İbrahim ÜNAL                                                        Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR  

                  İNORGANİK KİMYA  A.B.D BAŞKANI                               FİZİKO KİMYA  A.B.D. BAŞKANI                                            ORGANİK KİMYA  A.B.D.BAŞKANI 

                  Prof. Dr. Rehber TÜRKER                                                Prof. Dr. Ahmet YAŞAR    

                  ANALİTİK KİMYA A.B.D.BAŞKANI                                  BİYOKİMYA  A.B.D BAŞKANI

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                            MATEMATİK BÖLÜM  BAŞKANLIĞI 

                                                                                              

Prof.Dr. Ogün DOĞRU 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI

 

                                                                                    

 

 

 

 

Doç. Dr. Bayram ÇEKİM                                                                        Doç. Dr. İsmet YÜKSEL 

       MATEMATİK  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                     MATEMATİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI   

 

                   Prof.Dr. Ahmet Ali ÖÇAL                                        Prof.Dr. Dursun TAŞCI                                     Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

   Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.Başkanı                  Cebir ve Sayılar Teorisi A.B.D.Başkanı                     Geometri A.B.D. Başkanı                                

                            

     Doç.Dr. Hatice Gül İNCE İLARSLAN                                       Prof.Dr. İbrahim Ethem ANAR                              Prof.Dr. Cemil YILDIZ

   Mat.Tem. ve Matematiklojik A.B.D.Başkanı                             Uygulamalı Matematik A.B.D.                               Topoloji A.B.D. Başkanı

 

--------------------------------------------------------------------------------