Bölüm Başkanlıkları - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Bölüm Başkanlıkları

 

                                                                                                BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

                                                                                                

Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI  

 

 

                                                       

Prof. Dr. Murat EKİCİ                                                                 Doç. Dr. Selma Seven ÇALIŞKAN

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                              BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

           

                           Prof. Dr. Belma ASLIM                                                      Prof. Dr. Hayri DUMAN                                                           Prof. Dr. Zekiye SULUDERE

                   BİYOTEKNOLOJİ A.B.D.BAŞKANI                                            EKOLOJİ  A.B.D BAŞKANI                                                           GELİŞİM BİYOLOJİSİ A.B.D BAŞKANI

                 Prof. Dr. Yusuf KALENDER                                                      Prof. Dr. Fatma ÜNAL                                                              Prof.Dr.Selami CANDAN

           GENEL BİYOLOJİ A.B.D.BAŞKANI                                    MOLEKÜLER BİY. VE GEN. A.B.D BAŞKANI                                     ZOOLOJİ A.B.D.BAŞKANI 

                   Prof. Dr. Murat EKİCİ

                      BOTANİK A.B.D BAŞKANI 

--------------------------------------------------------------------------------

          

                                                                                                      FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

                                                                                                  

Prof. Dr. Ziya MERDAN

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI 

                                                                                                                                                                              

                                                                                 Doç.Dr.Aynur ÖZCAN                                                                                   Doç.Dr.Haluk KORALAY

                                                                                      FİZİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                                    FİZİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI    

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                    Prof. Dr. Ziya MERDAN                                                                Prof. Dr. Bülent KUTLU                                                            Prof.Dr. Hakan ÇİFTÇİ

GENEL FİZİK A.B.D.BAŞKANI                                                     İSTATİSTİK FİZİK A.B.D.BAŞKANI                                         MATEMATİKSEL FİZİK A.B.D.BAŞKANI

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                     Prof.Dr. Güneş TANIR                                                                                     Prof.Dr. Selim ACAR                                                             Prof. Dr. Pervin ARIKAN

               NÜKLEER FİZİK A.B.D.BAŞKANI                                                                       PLAZMA FİZİĞİ A.B.D BAŞKANI                                YÜKSEK ENERJİ VE PARÇACIK FİZİĞİ A.B.D BŞK. 

 

 

 

 

 

                         

Prof. Dr. Şemsettin ALTINDAL                                                                            Prof. Dr. Şenay YURDAKUL

YOĞUN MADDE FİZİĞİ A.B.D.BAŞKANI                                                           ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ A.B.D.BAŞKANI

 

    --------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                    İSTATİSTİK  BÖLÜM  BAŞKANLIĞI 

                                                                                               

Prof.Dr.Hasan BAL         

İSTATİSTİK  BÖLÜM BAŞKANI 

                                                     

       Doç.Dr.Meral EBEGİL                              Doç.Dr.H.Hasan ÖRKÇÜ

    İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                          İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI    

              Prof. Dr. Hamza GAMGAM                                    Prof. Dr. M.Akif BAKIR                                             Prof. Dr. Hasan BAL

 UYGULAMALI İSTATİSTİK  A.B.D BAŞKANI                  İSTATİSTİK TEORİSİ  A.B.D.BAŞKANI                        YÖNEYLEM ARAŞTIRMA A.B.D.BAŞKANI

                      

                   Doç. DR. Hülya OLMUŞ                                                                  Prof.Dr.İhsan ALP                                                           Doç.Dr. Meral EBEGİL

OLASILIK TEORİSİ VE OLASILIK SÜREÇLERİ  A.B.D.BAŞKANI         İSTATİS. BİLGİ  SİSTEMLERİ A.B.D. BAŞKANI               RİSK  ANALİZİ  A.B.D.BAŞKANI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

                                                                                                     

Prof. Dr. Ali DİŞLİ  

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI 

                                                                                                                             

                                            Prof. Dr. Nurşen SARI                                                                                                                        Doç.Dr.Serkan YAVUZ

                                                  KİMYA BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                                                                      KİMYA BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                  

             

                       Prof. Dr. Nurcan KARACAN                                   Prof. Dr.Halil İbrahim ÜNAL                                                        Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR  

                  İNORGANİK KİMYA  A.B.D BAŞKANI                               FİZİKO KİMYA  A.B.D. BAŞKANI                                            ORGANİK KİMYA  A.B.D.BAŞKANI 

         

                  Prof. Dr. Rehber TÜRKER                                                Prof. Dr. Fatma ARSLAN  

                  ANALİTİK KİMYA A.B.D.BAŞKANI                                  BİYOKİMYA  A.B.D BAŞKANI

--------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                            MATEMATİK BÖLÜM  BAŞKANLIĞI                                                 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                    Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN 

                                                                                                                               MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI

 

                                                                                                                          

                                                      Doç.Dr. Cüneyt ÇEVİK                                                                                                                             Doç.Dr.Mustafa ÖZKAN

                                              MATEMATİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                                                            MATEMATİK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

                                                                                    

 

 

 

       

                   Prof.Dr. Ahmet Ali ÖÇAL                                        Prof.Dr. Dursun TAŞCI                                                                  Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

   Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.Başkanı                  Cebir ve Sayılar Teorisi A.B.D.Başkanı                                               Geometri A.B.D. Başkanı                                

                                            

     Doç.Dr. Cüneyt ÇEVİK                                                                                                Prof.Dr. Ogün DOĞRU                                                         Prof.Dr. Arap Duran TÜRKOĞLU

   Mat.Tem. ve Matematiklojik A.B.D.Başkanı                                                                 Uygulamalı Matematik A.B.D.                                              Topoloji A.B.D. Başkanı

 

--------------------------------------------------------------------------------