G.Ü. Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme ve Görevden Ayrılma-Göreve Dönüş Formu

Öğretim Elemanları Mazeret ve Yıllık İzin Formu

İdari İzin Formu

 Öğrenci İşleri

MUAFİYET TALEP FORMU

DİPLOMA YERİNE GEÇER BELGE BAŞVURU FORMU

MADDİ HATA DİLEKÇESİ

MAZERET SINAV DİLEKÇESİ

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE

STAJ BAŞARI BELGESİ

Not Düzeltme Formu

YÖKSİS Mezun Bilgisi Girişi Talep Formu

 

Fakültemiz Döner Sermaye hesabı üzerinden yapılan danışmanlık ve analizler için kullanılacak protokol örneği