Öğrenci İşleri İle İlgili Sık sorulan Sorular

 

 1. Öğrenci kimliğime bandrol almalı mıyım?

Öğrenci kimlik bandrolleri öğrencilerin o yıl ders kaydı yaptırdıklarını ve öğrencilik haklarından faydalanabildiklerini gösterir. Bu nedenle öğrencilerin öğrenci kimliklerine bandrol yapıştırmaları gerekmektedir.

 

 1. Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgilerin güncellenmesi için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 1. Staj zorunluluğum var mı? Staj yapmak için ne yapmalıyım?

Fakültemiz Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde staj zorunluluğu vardır. Staj yapmak isteyen öğrenci gerekli evraklarla (staj başvuru formu, sağlık provizyon sorgulama belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf) birlikte stajının başlamasından 10 (on) gün önce Fakültemize ve ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapmalıdır.

 

 1. Ne kadar harç ödemem gerekiyor?

Üniversitelerin 1. öğretim programlarında 2012 yılından itibaren harçlar kaldırılmıştır. Sadece 2. Öğretim ve üniversiteyi normal öğrenim süresinde bitiremeyen öğrenciler için harç alınır. Bu harç miktarları Eğitim-Öğretim yılı başında web sayfasında ilan edilir.

 

 1. Ders içeriklerini nasıl alabilirim?

Ders içerikleri Üniversitemizin web sayfasında “Bilgi Paketi” kısmında bulunmaktadır. Ders içeriğine ihtiyacı olan öğrenci web sayfasından çıktı alıp geldiği takdirde onayları Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılmaktadır.

 

 1. Ders muafiyetleri için nasıl başvuru yapılır?

Fakültemize ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla, onaylı ders içeriği ve onaylı transkriptini dilekçe ile Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim ederek muaf olma talebinde bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Fakültemiz Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar; her yarıyılda 17 kredi ders geçileceği varsayılarak öğrencilerin muaf tutulduğu derslerin kredilerinin toplamına göre, birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceği hesaplanır. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 15. madde)

 

 

 

 1. Başka bir üniversitedeki öğrenimini sonlandırarak üniversitemize kayıt yaptıran bir öğrenci önceki üniversitesinde bulunduğu sınıftan devam edebilir mi?

Öğrencinin Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre muafiyet işlemi yapılır ve intibakının yapıldığı sınıftan itibaren eğitimine devam eder.

 

 1. Her dönem ders kaydı yapmalı mıyım?

Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl başında ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. madde)

 

 1. Ders kayıtlarında alttan kalan dersimi almadan dönem dersime kayıt olabilir miyim?

Öğrenciler ders kayıtları esnasında öncelikle alttan kalan zorunlu derslerine kayıt olmalı, eğer kredileri yeterli gelirse dönem derslerini almalıdırlar. Ancak danışman onayıyla tüm Eğitim-Öğretim dönemleri boyunca sadece bir kez alt dönem dersi bir kez ertelenebilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. maddenin 2. fıkrası)

 

 1. Alıp kaldığım seçmeli dersi bir sonraki yıl tekrar almak zorunda mıyım?

Öğrenci alıp kaldığı seçmeli dersi daha sonraki dönemlerde almak zorunda değildir. Bu ders öğrencinin sadece dönem ortalamasını etkiler, ancak genel ortalamasını ve mezuniyet durumunu etkilemez.

 

 1. Aldığım bir dersi sildirebilir miyim?

Öğrenciler aldıkları bir dersi Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma/danışman onayları süresi içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla sildirebilir veya yeni ders ekletebilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. maddenin 6. fıkrası)

 

 1. Dönemlik ders alma kredim eksik kalıyor artırılabilir mi?

Öğrencilerin dönemlik ders alma kredileri bölümlerin müfredat programlarına göre minimum olarak belirlenir ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarını 1/5 oranında artırılması ile, ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 2/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez. Bu nedenle öğrencilerin kredi miktarlarının artırılması mümkün değildir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. maddenin 2. fıkrası)

 

 1. Derslere devam zorunluluğu var mı?

Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17. madde)

 

 1. Alttan aldığım dersin devam zorunluluğu var mı?

Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17. madde)

 

 1. Notumu yükseltmek için geçtiğim bir dersi tekrar alabilir miyim?

Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler sadece (DC+) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. madde)

 

 1. Üstten ders alabilir miyim?

Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 2/5’ini aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14. madde)

 

 1. Ders veya sınav programlarımı nasıl öğrenebilirim?

Ders ve sınav programları bölümlerin web sayfalarında ve panolarında ilan edilir.

 1. 5i derslerine nasıl katılabilirim?

5i dersleri Guzem’in web sayfasından öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yapılarak takip edilebilmektedir.

 

 1. Sınavlarda veya devam durumlarında rapor vb. mazeret geçerli midir? Mazeret sınavına kimler girebilir?

Sağlık raporu ders devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Final ve bütünleme sınavlarında da rapor geçerli değildir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23. madde)

Vize (ara) sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler için Fakültemiz Yönetim Kurulunun 26.12.2016 tarih ve 40/09 sayılı kararı gereğince 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere mazeret sınavı şartları belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan öğrenciler vize (ara) mazeret sınavlarına girebilirler. 5i derslerine giremeyen öğrenciler mazeret sınavına giremezler.

 

 1. Vize (ara) sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Vize (ara) sınav tarihleri Eğitim-Öğretim yılı başında Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Fakültenin web sayfasından ilan edilir. (www.fef.gazi.edu.tr). Sınav programını ise Bölümler web sayfalarında ilan ederler.

 

 1. 5i derslerinin sınav giriş belgelerini nereden alabilirim?

5i derslerinin sınav giriş belgeleri Gazisem’in web sayfasından sınavdan bir hafta öncesinde öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak alınabilmektedir.

 

 1. Dersin vize (ara) sınavına girmeden final ve bütünleme sınavına girebilir miyim?

Bir dersin final veya bütünleme sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına (stajlar hariç) katılmak ve dersin uygulaması ve diğer şartlarını yerine getirmek gerekir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. ve 22. maddeleri)

 

 1. 5i derslerinin vize sınavına girmeden final veya bütünleme sınavlarına girebilir miyim?

5i derslerinin vize (ara) sınavına girmeden final ve bütünleme sınavlarına girilebilir. 5i derslerinin vize (ara) sınavına girmeyen öğrenci mazeret sınavına giremez. (Üniversitemiz Senatosunun 07.11.2013 tarih ve 2013/256 sayılı kararı)

 

 1. Finale girmeden bütünleme sınavına girebilir miyim?

Öğrenciler final sınavına girmedikleri dersin vize (ara) sınavına girmek ve devamsızlıktan kalmamak şartlarını yerine getirdikleri takdirde bütünleme sınavına girebilirler.

 

 1. DC Notu aldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?

DC notu alınan bir dersin bütünleme sınavına girilebilir. Sadece bu not için final ve bütünleme sınavlarından yüksek olan not geçerli olur.

 

 1. Dönemde alıp başarılı olduğum bir dersin notunu yükseltmek için bütünleme sınavına girebilir miyim?

Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavında başarısız olan öğrencilere uygulanır. Bu nedenle dönemde sadece (DC) ve daha düşük not alınan dersin bütünleme sınavına girilebilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 22. madde)

 

 

 

 1. Finalde aldığım not mu yoksa bütünlemede aldığım not mu başarı notum olarak ifade edilir?

Öğrencilerin alıp final sınavı sonucunda başarısız oldukları derslerden girdikleri bütünleme sınavı sonucu o derslerin başarı notu olarak hesaplanır. Ancak finalde DC notu alarak bütünleme sınavına girilen dersin başarı notu final veya bütünleme notlarından hangisi yüksekse o kabul edilir.

 

 1. 5i derslerinin sınavına girdiğim halde sınav notum “G” olarak görünüyor ne yapabilirim?

5i derslerinin sınavları ile ilgili olan problemlerde Gazisem ile görüşülmesi gerekmektedir.

 

 1. Not ortalamamı nasıl hesaplarım?

Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması ise, öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 31. madde)

 

 1. DC Notunun (+) veya (-) olması nasıl belirlenir?

Bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. Not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler ise o yarıyıl (DC) notu aldıkları dersten başarısız sayılırlar ve bu sonuç (DC-) olarak ifade edilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 29. maddenin 5. fıkrası)

 

 1. Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekanlık itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28. madde)

 

 1. Mezuniyet için üç (3) ders sınavı var mı?

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince Üniversitemizde üç (3) ders sınavı uygulanmamaktadır.

 

 1. Tek Ders Sınavına kimler girebilir?

Tek ders sınavı mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bir dersin tek ders sınavına girebilmek için o dersi daha önce almış olmak, dersin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak ve dersin açılan en az bir ara sınavına girmiş olmak gerekmektedir. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılsonunu takip eden ay içerisinde yapılır. Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 24. madde)

 

 1. Tek ders sınavına ne zaman başvuru yapmalıyım?

Tek ders sınav tarihleri Akademik Takvim ile Eğitim-Öğretim yılı başında ilan edilir. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci sınav tarihinden 10 (on) gün önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmelidir.

 

 1. Mezun olabilmek için şartlar nelerdir?

Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başararak 240 AKTS’yi tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 37. madde)

 

 1. Diploma almak için ne yapmam gerekiyor?

Mezuniyeti kesinleşen öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemindeki mezuniyet anketini doldurmalı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan Mezuniyet Başvuru Formunun çıktısını alıp, gerekli yerlere imzalatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci kimliği ve Bank24 Jet Kartı ile birlikte bizzat teslim etmelidir.

 

 1. Diplomam hazırlanana kadar Geçici Mezuniyet Belgesi alabilir miyim?

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma aynı sürelerde hazırlandığı için Üniversitemiz tarafından öğrencilere sadece Diploma verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Diplomanın onaylı örneğini alabilir miyim?

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi “İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemeler” ve aynı maddenin (d) fıkrası “istenen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir” gereğince sadece kurumumuza alım yapıldığı takdirde aslı gibidir yapılmaktadır.

 

 1. Önlisans Diploması almak için ne yapabilirim?

Öğrenciler öğrenim gördükleri programın ilk iki yılındaki derslerin tümünü başarı ile tamamladıkları ve ilgili Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü takdirde önlisans diploması alabilirler. Bunun için öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Önlisans diploması alan kişilerin Üniversiteden kayıtları silinir.

 

 1. Diplomasını kaybeden bir kişi ne yapmalıdır?

Diplomasını kaybeden bir kişi, diplomasını kaybettiğine dair herhangi bir gazetede yayımlanmış kayıp ilanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve fotoğraf eklediği dilekçe ile birlikte, 2003 yılı veya öncesinde mezun olmuş ise Fakültemiz Öğrenci İşlerine, sonrasında mezun olmuş ise Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmalıdır. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 37. maddenin 5. fıkrası)

 

 1. Mezuniyet bilgilerimin YÖKSİS’e aktarılması için ne yapmalıyım?

Bilgilerin YÖKSİS’e aktarılabilmesi için diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve YÖKSİS Bilgi Formu (Fakültemizin web sayfasından alınabilir) ile birlikte Dekanlığa Genel Amaçlı Dilekçe (Fakültemizin web sayfasından alınabilir) verilmesi gerekmektedir.

 

 1. Disiplin cezası almadığıma dair bir belge alabilir miyim?

Fakültemizde hâlâ öğrenci olanların, öğrenci belgelerinde disiplin cezası alıp almadıklarına dair bir ibare yer almaktadır. Mezun öğrencilerimizin ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından aldıkları transkriptlerde disiplin cezası alıp almadıklarına dair bir ibare yer almaktadır.

 1. Alınan disiplin cezaları silinir mi?

Öğrencilerin aldığı disiplin cezaları mahkeme kararı olmadan silinmez.

 

 1. 100’lük sistemde transkript alabilir miyim?

2003 yılı ve sonrasında mezun olan Fakültemiz öğrencilerinin transkriptleri 4’lük sistem üzerinden verilir. Notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları için ise dönüşüm tablosu almaları gerekmektedir.

 

 1. Kaydımı sildirmek için ne yapmalıyım?

Kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan İlişik Kesme Formunun çıktısını alıp, gerekli yerlere imzalatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci kimliği ve Bank24 Jet Kartı ile birlikte bizzat teslim etmelidir. Öğrencinin kaydının silinmesine Fakülte Yönetim Kurulu ile karar verilir. (http://ogris.gazi.edu.tr/posts/view/title/oidb-formlar-46471)

 

 1. Kaydımı nasıl ve ne kadar süre ile dondurabilirim?

Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir. (Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 32. madde)

 

 1. Özel öğrenci olarak Gazi Üniversitesinde öğrenimime devam edebilir miyim?

Üniversitemizde özel veya misafir öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen ya da Üniversitemiz öğrencisi iken başka üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyenlerin kararları Üniversitemiz Senatosunun 20.10.2016 tarih ve 2016/165 sayılı kararı ile alınan Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesine göre alınmaktadır.

 

 1. Yatay Geçiş yapabilmek için şartlar nelerdir?

Yatay Geçiş başvuruları üniversitelerin yatay geçiş büroları tarafından ilan edilir. Öğrenciler yatay geçiş yapmak istedikleri üniversitenin yatay geçiş büroları ile irtibata geçmelidirler.

 

 

 1. Değişim Programları hakkında kimden bilgi alabilirim?

Değişim programları için üniversitelerin koordinatörlüklerinden bilgi alınabilir. Örneğin Erasmus Değişim Programı Ofisi, Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi, Mevlana Değişim Programları Ofisi vb. Ayrıca her fakültenin ve bölümlerin de değişim programı koordinatörü bulunmaktadır.

 

 1. Çift Anadal/Yandal Programlarına nasıl kayıt olabilirim, şartları nelerdir?

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenen Çift Anadal/Yandal Kontenjanları ve başvuru şartları Eğitim-Öğretim yılı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir. Ayrıca öğrenciler program hakkında Çift Anadal/Yandal Bürosu ile Fakülte ve Bölümlerin Çift Anadal/Yandal Koordinatörlerinden bilgi alabilirler.

 

 1. Uzatmalı öğrenci değilim ancak sistemde harç borcum olduğu görünüyor ne yapmalıyım?

Uzatmalı olmadığı halde üzerine harç borcu görünen öğrenciler ikinci üniversiteleri Gazi Üniversitesi olduğu için harç borçlu görünüyor olabilirler. Bu öğrenciler 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararının 11. maddesinin 3. fıkrası “bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” gereğince harç ödemelidirler.

 

 1. Fen Fakültesinde okurken yada mezun olduktan sonra Formasyon alabiliyor muyum?

Formasyon eğitimi verilmesinde Eğitim Fakülteleri yetkili olduğundan ilgili Fakülte ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.