Sık Sorulan Sorular - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Sık Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ İŞLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 1. Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgilerin güncellenmesi için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 1. Staj zorunluluğum var mı? Staj yapmak için ne yapmalıyım?

Fakültemiz Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde staj zorunluluğu vardır. Staj yapmak isteyen öğrenci gerekli evraklarla (staj başvuru formu, sağlık provizyon sorgulama belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf) birlikte stajının başlamasından 10 (on) gün önce Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna ve ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapmalıdır.

 

 1. Ne kadar harç ödemem gerekiyor?

Üniversitelerin 1. öğretim programlarında 2012 yılından itibaren harçlar kaldırılmıştır. Sadece 2. Öğretim ve üniversiteyi normal öğrenim süresinde bitiremeyen öğrenciler için harç alınır. Bu harç miktarları Eğitim-Öğretim yılı başında web sayfasında ilan edilir.

 

 1. Ders içeriklerini nasıl alabilirim?

Ders içerikleri Üniversitemizin web sayfasında “Bilgi Paketi” kısmında bulunmaktadır. Ders içeriğine ihtiyacı olan öğrenci web sayfasından çıktı alıp geldiği takdirde onayları Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılmaktadır.

 

 1. Ders muafiyetleri için nasıl başvuru yapılır?

Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunda alıdığı derslerin transferinin yapılması için, onaylı ders içerikleri ve transkripti ile birlikte dilekçesini Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna kayıt olduktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde teslim etmesi gerekmektedir. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yapılmaktadır.

 

 1. Başka bir üniversitedeki öğrenimini sonlandırarak üniversitemize kayıt yaptıran bir öğrenci önceki üniversitesinde bulunduğu sınıftan devam edebilir mi?

Öğrencinin Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre kredi transfer işlemi yapılır ve öğrenci intibakının yapıldığı sınıftan itibaren eğitimine devam eder.

 

 1. Her dönem ders kaydı yapmalı mıyım?

Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl başında ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. madde)

 

 1. Ders kayıtlarında alttan kalan dersimi almadan dönem dersime kayıt olabilir miyim?

Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Danışmanın onayıyla her Eğitim-Öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece 1 dersi 1 kez ertelenebilir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. maddenin 6. fıkrası)

 

 1. Alıp kaldığım seçmeli dersi bir sonraki yıl tekrar almak zorunda mıyım?

Öğrenci alıp kaldığı seçmeli dersi daha sonraki dönemlerde almak zorunda değildir. Bu ders öğrencinin sadece dönem ortalamasını etkiler, ancak genel ortalamasını ve mezuniyet durumunu etkilemez.

 

 1. Aldığım bir dersi sildirebilir miyim?

Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci Akademik Takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma, dersten çekilme ve şube değişikliğini danışmanı ile birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

 

Öğrenci ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme işlemi yarıyılın 10. Haftası içinde yapılır. Bir yarıyıl içinde en çok 1 dersten çekilme işlemi yapılabilir. Öğrenim boyunca en çok 6 dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. maddenin 10. ve 11. fıkralar)

 

 1. Dönemlik ders alma kredim eksik kalıyor artırılabilir mi?

Öğrencilerin dönemlik ders alma kredileri bölümlerin müfredat programlarına göre minimum olarak belirlenir ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı36 krediyi, ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise 40 krediyi geçemez. Bu nedenle öğrencilerin kredi miktarlarının artırılması mümkün değildir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. maddenin 7. ve 8. fıkraları)

 

 

 

 

 1. Derslere devam zorunluluğu var mı?

Öğrencilerin derslere devam zorunluğu her yarıyıl için en az % 70, tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az % 80 olmak zorundadır. Ancak ders devam durumunun ders değerlendirme ölçütlerine katkısı ve devam zorunluluğu dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında ders tanımlama formu ile öğrenciye bildirilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. madde)

 

 1. Notumu yükseltmek için geçtiğim bir dersi tekrar alabilir miyim?

Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. Madde 12. fıkra)

 

 1. Üstten ders alabilir miyim?

Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıllardan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 veya üstünde olması şarttır. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. madde 9. fıkra)

 

 1. Ders veya sınav programlarımı nasıl öğrenebilirim?

Ders ve sınav programları bölümlerin web sayfalarında ve panolarında ilan edilir.

 

 1. Sınavlarda veya devam durumlarında rapor vb. mazeret geçerli midir? Mazeret sınavına kimler girebilir?

Sağlık raporu ders devam yükümlülüğünü kaldırmaz. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. madde)

 

Final ve bütünleme sınavlarında da rapor geçerli değildir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14. madde 9. fıkra)

 

Vize (ara) sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler Üniversitemiz Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde belirtilen şartları sağladıkları takdirde vize (ara) mazeret sınavlarına girebilirler.

 

 1. Vize (ara) sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Vize (ara) sınav tarihleri Eğitim-Öğretim yılı başında Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Fakültenin web sayfasından ilan edilir. (www.fef.gazi.edu.tr). Sınav programını ise Bölümler web sayfalarında ilan ederler.

 

 

 

 

 1. Not ortalamamı nasıl hesaplarım?

Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ağırlıklı yarıyıl/yıl ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane yürütülür. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16. madde 1.,2.,3. fıkralar)

 

 1. Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna yapabilir. Öğrenci İşleri Bürosu itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç 10 (on) gün içinde Dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 15. Madde 10. fıkra)

 

 1. Mezuniyet için üç (3) ders sınavı var mı?

Mezuniyeti için en çok 3 (üç) dersi kalan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Bu sınav için Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri için Bütünleme Sınavları Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

 1. Tek Ders Sınavına kimler girebilir?

Mezuniyet için devam şartını yerine getirdiği tek dersten sorumluluğu kalan öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14. madde 10. fıkra)

 

 1. Tek ders sınavına ne zaman başvuru yapmalıyım?

Tek ders sınav tarihleri Akademik Takvim ile Eğitim-Öğretim yılı başında ilan edilir. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci sınav tarihinden 10 (on) gün önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmelidir.

 

 

 

 

 

 1. Mezun olabilmek için şartlar nelerdir?

Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başararak 240 AKTS’yi tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 18. madde 3. fıkra)

 

 1. Diploma almak için ne yapmam gerekiyor?

Mezuniyeti kesinleşen öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemindeki mezuniyet anketini doldurmalı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan Mezuniyet Başvuru Formunun çıktısını alıp, gerekli yerlere imzalatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci kimliği ve Bank24 Jet Kartı ile birlikte bizzat teslim etmelidir.

 

 1. Diplomam hazırlanana kadar Geçici Mezuniyet Belgesi alabilir miyim?

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma aynı sürelerde hazırlandığı için Üniversitemiz tarafından öğrencilere sadece Diploma verilmektedir.

 

 1. Diplomanın onaylı örneğini alabilir miyim?

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi “İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemeler” ve aynı maddenin (d) fıkrası “istenen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir” gereğince sadece kurumumuza alım yapıldığı takdirde aslı gibidir yapılmaktadır.

 

 1. Önlisans Diploması almak için ne yapabilirim?

Öğrenciler öğrenim gördükleri programın ilk iki yılındaki derslerin tümünü başarı ile tamamladıkları ve ilgili Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü takdirde önlisans diploması alabilirler. Bunun için öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Önlisans diploması alan kişilerin Üniversiteden kayıtları silinir.

 

 1. Mezuniyet bilgilerimin YÖKSİS’e aktarılması için ne yapmalıyım?

Bilgilerin YÖKSİS’e aktarılabilmesi için 2003 yılı ve öncesi yıllarda mezun olan öğrenciler; diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve YÖKSİS Bilgi Formu (Fakültemizin web sayfasından alınabilir) Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna; 2003 yılı sonrasında mezun olan öğrenciler ise söz konusu formları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidirler.

 

 

 

 1. Disiplin cezası almadığıma dair bir belge alabilir miyim?

Fakültemizde hâlâ öğrenci olanların, öğrenci belgelerinde ve transkriptlerinde; mezun öğrencilerimizin ise transkriptlerinde disiplin cezası alıp almadıklarına dair bir ibare yer almaktadır.

 1. Alınan disiplin cezaları silinir mi?

Öğrencilerin aldığı disiplin cezaları mahkeme kararı olmadan silinmez.

 

 1. 100’lük sistemde transkript alabilir miyim?

2003 yılı ve sonrasında mezun olan Fakültemiz öğrencilerinin transkriptleri 4’lük sistem üzerinden verilir. Notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları için ise dönüşüm tablosu almaları gerekmektedir.

 

 1. Kaydımı sildirmek için ne yapmalıyım?

Kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan İlişik Kesme Formunun çıktısını alıp, gerekli yerlere imzalatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci kimliği ve Bank24 Jet Kartı ile birlikte bizzat teslim etmelidir. Öğrencinin kaydının silinmesine Fakülte Yönetim Kurulu ile karar verilir. (http://ogris.gazi.edu.tr/posts/view/title/oidb-formlar-46471)

 

 1. Kaydımı nasıl ve ne kadar süre ile dondurabilirim?

Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir. (Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17. madde)

 

 1. Özel öğrenci olarak Gazi Üniversitesinde öğrenimime devam edebilir miyim?

Üniversitemizde özel veya misafir öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen ya da Üniversitemiz öğrencisi iken başka üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyenlerin kararları Üniversitemiz Senatosunun 20.10.2016 tarih ve 2016/165 sayılı kararı ile alınan Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesine göre alınmaktadır.

 

 1. Yatay Geçiş yapabilmek için şartlar nelerdir?

Yatay Geçiş başvuruları üniversitelerin yatay geçiş büroları tarafından ilan edilir. Gazi Üniversitesi öğrencisi iken başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, yatay geçiş yapmak istedikleri üniversitenin yatay geçiş büroları ile irtibata geçmelidirler.

 

Başka yükseköğretim kurumlarından Gazi Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere ise Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. Değişim Programları hakkında kimden bilgi alabilirim?

Değişim programları için üniversitelerin koordinatörlüklerinden bilgi alınabilir. Örneğin Erasmus Değişim Programı Ofisi, Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi, Mevlana Değişim Programları Ofisi vb. Ayrıca her fakültenin ve bölümlerin de değişim programı koordinatörü bulunmaktadır.

 

 1. Çift Ana Dal/Yan Dal Programlarına nasıl kayıt olabilirim, şartları nelerdir?

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına ilişkin kontenjanlar ve şartlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında her yıl ilan edilmektedir. Söz konusu programlara başvuracak öğrencilere Gazi Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi ve Gazi Üniversitesi Yan Dal Yönergesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. Uzatmalı öğrenci değilim ancak sistemde harç borcum olduğu görünüyor ne yapmalıyım?

Uzatmalı olmadığı halde üzerine harç borcu görünen öğrenciler ikinci üniversiteleri Gazi Üniversitesi olduğu için harç borçlu görünüyor olabilirler. Bu öğrenciler 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararının 11. maddesinin 3. fıkrası “bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” gereğince harç ödemelidirler.

 

 1. Fen Fakültesinde okurken yada mezun olduktan sonra Formasyon alabiliyor muyum?

Formasyon eğitimi verilmesinde Eğitim Fakülteleri yetkili olduğundan ilgili Fakülte ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.