Vizyon - Misyon - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Vizyon - Misyon

Vizyon

Fakültemizin vizyonu temel bilimler alanında uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren, özgün araştırmalar yapan, uluslararası tanınırlığı olan, ülkemizin geleceğine yön verebilecek öncü ve örnek bir kurum olmaktır.

Misyon

Bilimsel yaklaşımı benimsemiş, eleştirel düşünme ve analiz etme becerisine sahip, çağın gereklerini bilen, üretken, çok yönlü düşünebilen, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, insani değerlere saygılı ve paylaşımcı bilim insanları yetiştirmektir.