Vizyon - Misyon

Vizyon

Uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren öncü ve örnek bir kurum olmaktır. Ülkemizin geleceğine yön verebilecek bir kurum haline gelmektir.

Misyon

Çağın gereklerini bilen, araştırmacı, üretken, çok yönlü düşünebilen, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, yeniliklere açık bilim insanları yetiştirmektir.